Bizi arayın: +90 532 738 97 22

Laboratuvar Testleri

Laboratuvar Testleri

sagliktarama.com olarak tüm laboratuvar testleri alanında uzman flebotomist, hemşire ve laboratuvar teknikerleri tarafından evinizde ofisinizde kan ve diğer numuneler alınarak akreditasyon belgeli anlaşmalı laboratuvarlarımız aracılığı ile çalışılarak raporlanabilmektedir.

laboratuvar testleri

İhtiyaç duyacağınız tüm laboratuvar testleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

A Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

• Abse Kültürü (Aerob)
• Abse Kültürü (Anaerob)
• ACTH (Adrenokortikotropik Hormon, Kortikotropin)
• ADA (Adenozin deaminaz Aktivitesi)
• Adacık Hücre Antikoru (Islet Cell Antibody-ICA)
• Adefovir Direnç Mutasyonları PCR + Sekans analizi
• Adenovirus (F40/41) DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
• Adenovirus Antijeni
• Adenovirus DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
• Adenovirüs Antikoru IgG (Serum)
• Adenovirüs Antikoru IgM (Serum)
• ADH (Plazma) (Vazopresin)
• ADH (İdrar) (Vazopresin)
• Aeromonas spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
• Aktive Protein C Rezistansı
• Akut Lösemi Paneli
• ALA(Aminolevülinik Asid)
• Albumin (Serum)
• Albumin (BOS)
• Albumin (Mayi)
• Aldolaz
• Aldosteron
• Alfa-1 Antitripsin (Serum)
• Alfa-1 Antitripsin (Dışkı)
• Alfa-2 Makroglobulin
• Alfa-fetoprotein (AFP)
• Alfa-fetoprotein MoM (AFP MoM) (Serum)
• Alfa-fetoprotein MoM(AFP MoM) (Amniyon Sıvısı)
• Alfa-HBDH (alfa-hidroksibütirik dehidrogenaz)
• Alkalen Fosfataz (ALP)
• Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik)
• Alkalen Fosfataz İzoenzimleri
• Alkol (Serum)
• Alkol (İdrar)
• ALT (SGPT)
• Alüminyum (İdrar)
• Amfetamin
• AMH (Anti-Mullerian Hormon)
• Amilaz (İdrar)
• Amilaz (Serum)
• Amiloid A
• Amino Asit (İdrar)
• Amino Asit (Plazma)
• Amino Asit ve Acylcarnitine Profili
• Amip Antijeni (Entamoeba histolytica)
• Amip Antikoru (Entamoeba histolytica)
• Amonyak
• Anaerob Kültür
• Androstenedione
• Angiotensin Converting Enzyme (ACE)
• Anti-Adrenal Antikoru
• Anti-beta-2 glikoprotein 1 Screen (IgM+IgG)
• Anti-CCP (3. Jenerasyon) (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody, CCP)
• Anti-DNA (ss-DNA)
• Anti-ds DNA
• Anti-Faktör Xa
• Anti-Düz Kas Antikoru (ASMA)
• Anti-Endomisyum Antikor (IgA)
• Anti-Endomisyum Antikor (IgG)
• Anti-Fosfolipid Screen IgG (Kardiolipin, Fosfatidil serin, İnositol, Fosfatidik asit, Beta 2 glycoprotein I)
• Anti-Fosfolipid Screen IgM (Kardiolipin, Fosfatidil serin, İnositol, Fosfatidik asit, Beta 2 glycoprotein I)
• Anti-GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru, GAD Ab, GAD65 Antikoru)
• Anti Gangliosid IgG Paneli(GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, Sulfatid)
• Anti Gangliosid IgM Paneli(GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, Sulfatid)
• Anti-Gliadin Antikor IgA
• Anti-Gliadin Antikor IgG
• Anti-Glomerular Bazal Membran Antikor (Anti-GBM) IgG
• Anti-Glomerular Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM) IgM
• Anti-HAV IgG
• Anti-HAV IgM
• Anti-HBc IgG
• Anti-HBc IgM
• Anti-HBe
Anti-HBs
• Anti-HCV
• Anti-HCV (Doğrulama)
• Anti-HDV (Delta)
• Anti-HDV (Delta) IgG
• Anti-HDV (Delta) IgM
• Anti-HEV IgG
• Anti-HEV IgM
• Anti-HIV (1+2)
• Anti-HIV (1+2) ve p24 Antijeni
• Anti-Histon Antikor
• Anti-İntrinsik Faktör Antikoru
• Anti-Jo-1
• Anti-Kardiyolipin (ACA) IgG
• Anti-Kardiyolipin (ACA) IgM
• Anti-Kardiyolipin Screen (IgG, IgM, IgA)
• Anti-Mitokondrial Antikor (AMA)
• Anti-Mitokondrial Antikor Tip M-2 (AMA-M2)
• Anti-Musk
• Anti-Nucleosom
• Anti-Nükleer Antikor (ANA)
• Anti-Nükleer Antikor (ANA) Screen (ds DNA, RNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1)
• Anti-Nükleer Antikor (ANA) Profil 8 (ds DNA, RNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1)
• Anti-Nükleer Antikor (ANA) Profil 12 (ds DNA, RNP (A, C, 70), Sm, SS-A (60), SS-A (52), SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1, Nucleosom, Histon, PO)
• Anti-Nükleer Antikor (ANA) Profil 25 Nucleosome,dsDNA, Histones, Sm, RNO 68 D/A/C, SM/ RNP, SSA, Trim21, SSB, Scl- 70, Ku, PM/ Scl, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Ribosomes, CENP A/B, PCNA, SP100, gb210, M2 recombinant, M2 native, F-actin
• Anti – Over Antikor
• Anti-Paryetal Hücre Antikoru (APCA)
• Anti-Paryetal Hücre Antikoru (APCA) (İFA)
• Anti-Pnömokok Antikor
• Anti-Ribosomal P Protein
• Anti-RNP Antikorları
• Anti-Scl 70 (Topoisomerase 1)
• Anti-Sentromer Antikor
• Anti-Skin Antikor
• Anti-Sm(Sm Antikoru)
• Anti-Sperm Antikoru (ASA)
• Anti-SSA (Anti-Ro)
• Anti-SSB (Anti-La )
• Anti-Thyroglobulin
• Anti-Trombosit Antikoru
• Antibiyogram
• Antistreptolizin O (ASO) (Kantitatif)
• Antitrombin III Aktivitesi
• Antitrombin III Antijeni
• Apolipoprotein A 1
• Apolipoprotein B
• aPTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı)
• ARB Aranması
• ASCA IgA (Saccharomyces cerevisiae IgA)
• ASCA IgG (Saccharomyces cerevisiae IgG)
• Asetaminofen (Parasetamol)
• Asetilkolin Esteraz (AChE)
• Asetilkolin Reseptör Antikoru
• Asetil Salisilik Asit (Salisilat)
• Aseton
• Asit Fosfataz
• Asit Ham Testi
• Aspergillus (Galactomannan) Antijen
• Aspergillus (Galactomannan) Antikor
• Aspirin Direnç Testi
• AST (SGOT)
• Astrovirus PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
• Atipik Bakteriyel Pnömoni Etkenleri (Chlamydia pneumaniae, Mycoplasma pneumoniae,Legionella pneumophila)

B Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

• Bacillus anthracis IgG
• Bakır (İdrar)
• Bakır(Serum)
• Balgam Kültürü + Antibiyogram
• Balgamda Eozinofil Aranması
• Barbitürat
• Bartonella Henselae IgA
• Bartonella Henselae IgG
• Bartonella Henselae IgM
• Bence-Jones Proteini (Elektroforez)
• Bence-Jones Proteini (Kolorimetrik)
• Benzodiazepin (Xanax, Valium, Diazepam, Librium, Ativan, Serax gibi)
• Beta 2-Mikroglobulin (BOS)
• Beta 2-Mikroglobulin (Serum)
• Beta 2-Mikroglobulin (İdrar)
• Beta 2-Transferrin
• Beta-CTx (C-Telopeptid) (Serum)
• Beta hCG
• Bikarbonat (HCO3)
• Bilirubin (Direkt)
• Bilirubin (İndirekt)
• Bilirubin (Total)
• Biotin (Vitamin H)
• Biotinidaz aktivitesi
• Blastomyces Antikor
• BNP (B Tipi Natriüretik Peptide)
• Bocavirus Type-1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
• Boğaz Kültürü
• Boğmaca Kültürü
• Bordetella pertussis DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
• Bordetella pertussis IgA Antikoru
• Bordetella pertussis IgG Antikoru
• Bordetella pertussis IgM Antikoru
• Bordetella pertussis IgA Konfirmasyon
• Bordetella pertussis IgG Konfirmasyon
• Borrelia burgdorferi (Lyme) DNA PCR
• Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG
• Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG (BOS)
• Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Konfirmasyon
• Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM
• Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM (BOS)
• Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM Konfirmasyon
• BOS Kültürü + Antibiyogram
• Böbrek Taşı Analizi
• Brucella (Rose Bengal) Screening
• Brucella Aglutinasyonu (Wright)
• Brucella Aglutinasyonu (Coombs’ lu Wright)
• Brucella IgA
• Brucella IgG
• Brucella IgM
• BUN (Kan Üre Azotu)
• Burun Sürüntü Kültürü + Antibiyogram

C Grubu Sıralı Laboratuvar Test Listesi

• C Reaktif Protein (CRP)Kantitatif (Serum)
• C-1 İnaktivatör (C1 Esteraz İnhibitörü düzeyi)
• C-ANCA (PR3)
• C-Peptide
• CA 125
• CA 15-3
• CA 19-9
• CA 72-4
• Calprotectin
• Camphylobacter Antijeni (Gaita)
• Campylobacter jejuni DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
• Campylobacter spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
• Candida Antijeni (Candidomannan)
• Candida Antikor
• Candida Aranması (Materyalde)
• Candida Kültürü
• Carcino Embriyojenik Antijen (CEA)
• CD4 (T4)
• CD 4 / CD 8
• CD56 (Doğal Öldürücü Hücreler)
• CD8 (T8)
• CH50(Kompleman Total)
• Chlamydia Antijeni
• Chlamydia pneumoniae DNA (PCR)
• Chlamydia pneumoniae DNA PCR 22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
• Chlamydia pneumoniae IgA
• Chlamydia pneumoniae IgG (Serum)
• Chlamydia pneumoniae IgM
• Chlamydia trachomatis DNA PCR
• Chlamydia trachomatis DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
• Chlamydia trachomatis IgA
• Chlamydia trachomatis IgG
• Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-7) Multipleks PCR testi (Etkenler:C.trachomatis,N.gonorrhoeae,M.genitalium,T.vaginalis,T. pallidum, HSV.I,HSV.II)
• Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-9) Multipleks PCR testi (C.trachomatis,N.gonorrhoeae,M.genitalium,M.hominis,T.vaginalis,T.pallidum,U.urealyticum,HSV.1, HSV.2)
• Cinsel yolla bulaşan hastalık etkenleri (Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis)
• Civa (İdrar)
• Civa (Kan)
• CK İzoenzimleri
• Clonazepam (Rivotril)
• Clostridium difficile DNA (Toksin A ve B) PCR
• Clostridium difficile Toksin A ve B Antijeni (Gaita)
• Clostridium difficile Toksin A/B DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
• CMA (Heart Muscle Antikor)
• CMV DNA PCR Kantitatif
• CMV (Cytomegalovirus) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
• CMV IgG Ab (Sitomegalovirus IgG)
• CMV IgG Avidite (Sitomegalovirus IgG ,Avidite)
• CMV IgM Ab (Sitomegalovirus IgM)
• Coronavirus 229E PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
• Coronavirus HKU1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
• Coronavirus NL63 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
• Coronavirus OC43 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
• Coxsackie Virüs Antikoru IgG
• Coxsackie Virüs Antikoru IgM
• Crosslinks (Pridinolin Kollajen Crosslinks,Pridinolin-Deoksipridinolin)
• CRP Hassas (C Reaktif Protein) (h-CRP)
• Cryptococcus Antijen
• Cryptosporidium Antijeni (Dışkı)
• Cryptosporidium spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
• Cyfra 21-1

Ç Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

• Çinko
• Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26)

D Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

• Dansite
• D-Dimer (Kantitatif)
• Demir
• Demir 3 klorür (İdrar)
• Demir Bağlama Kapasitesi (DBK )
• Deoksipridinolin
• Deri Yara Kültürü + Antibiyogram
• DHEA (Dehidroepiandrosteron)
• DHEA – SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)
• Diazepam
• Dışkıda Multipleks PCR ile 17 Patojen Tespiti (C.ampylobacter jejuni, Campylobacter spp., Clostridium difficile taksin A/B, Escherichia coli 0157:H7, Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Aenomonas spp., Adenovirus (F40/41), Astrovirus, Rotavirus (A), Norovirus (GI, GII, GIII), Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Dientamoeba fragilis)
• Dientamoeba fragilis DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
• Digoksin
• Dihidrotestosteron (DHT)
• Direkt Coombs (Kolon aglutinasyon)
• Direkt Gram Boyalı Preparat
• Direkt Nativ Preparat
• Doku transglutaminaz IgA (Anti-Hu) (Anti-tTG IgA)
• Doku transglutaminaz IgG (Anti-Hu) (Anti-tTG IgG)
• Dopamin (İdrar)
• Dopamin (Plazma)
• Down Sendromu Dörtlü Tarama Testi (Free E3, AFP, hCG, İnhibin A)
• Down Sendromu İkili Tarama Testi (PAPP-A, Free beta-hCG )
• Down Sendromu İntegre Test (PAPP-A, Free beta-hCG, Free E3, AFP, hCG, İnhibin A )
• Down Sendromu Üçlü Tarama Testi (E3, hCG, AFP)

E Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

• E. coli Verotoksin (Shiga) Antijen
• EBV-DNA Real Time PCR (Kantitatif)
• EBV (Epstein Barr virus) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
• EBV-Early Antigen IgG
• EBV-EBNA IgG
• EBV-EBNA IgM
• EBV(Epstein – Barr virus) IgG Konfirmasyon
• EBV (Epstein – Barr virus) IgM Konfirmasyon
• EBV-VCA IgG
• EBV-VCA IgM
• Echerichia coli 0157:H7 DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
• Echinococcus (Kist Hidatik) IgG (Serum)
• Echinococcus (Kist Hidatik) Hemaglutinasyon Testi
• ECP (Eozinofil Katyonik Protein)
• ENA Profili 8 (RNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Histones,Nucleosomes)
• Entamoeba histolytica DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
• Entecavir Direnç Mutasyonları
• Enterovirus PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
• Eozinofil Sayımı (Total)
• Epinefrin (İdrar) (Adrenalin)
• Epinefrin (Plazma) (Adrenalin)
• Eritrofolat
• Eritropoetin
• Eritrosit sayımı
• Estradiol (E2)
• Everolimus

F Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

• Faktör I (Fibrinojen)
• Faktör II (Protrombin)
• Faktör IV (İyonize Kalsiyum)
• Faktör V (Proakselerin, Labil Faktör)
• Faktör V Leiden Mutasyon Analizi (Protein Direnci)
• Faktör V Leiden Mutasyonu (Faktör V Mutasyonu)
• Faktör VII (Prokonvertin)
• Faktör VIII (Hemofili A, Anti-Hemofilik Faktör A)
• Faktör VIII İnhibitörü
• Faktör IX (Christmas, Anti-Hemofilik Faktör B)
• Faktör IX İnhibitörü
• Faktör X (Stuart-Prower Faktör)
• Faktör XI (Plazma Tromboplastin Antecedent, PTA, Anti-Hemofilik Faktör C)
• Faktör XII (Hageman Faktör)
• Faktör XIII
• FANA
• Fenilalanin (Kantitatif)
• Fenitoin (Epdantoin, Difenilhidantoin)
• Fenobarbital (Luminal)
• Fenol
• Ferritin
• Fibrin Yıkım Ürünleri (FDP)
• Fibronektin (FN, Cold-Insoluble Globulin, Opsonic α2-Surface Binding Protein, Cell Surface Protein)
• FMF Mutasyon Analizi
• Folik Asit
• Formül Lökosit
• Formül Lökosit (Hematoloji Uzmanı Tarafından Bakılan)
• Fosfor (Spot İdrar)
• Fosfor (24 Saatlik İdrar)
• Fosfor (Serum)
• Francisella Tularensis IgG
• Francisella Tularensis IgM
• Free Beta -hCG
• Free Beta -hCG MoM
• Free Estriol (E3)
• Free PSA
• Free PSA / Total PSA Oranı
• Free T 3
• Free T 4
• Free Testosteron
• Fronkül Kültürü + Antibiyogram
• Fruktoz
• Fruktozamin
• FSH (Follikül Stimülan Hormon)
• FTA-Abs Testi

  G Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    Gaita Kültürü + Antibiyogram
•    Gaitada Gizli Kan
•    Gaitada Hazım
•    Gaitada Parazit (Selofan band ile)
•    Gaitada Parazit Aranması
•    Gaitada Redüktan Madde
•    Gaitada Sterkobilinojen
•    Gaitanın Mikroskopik İncelemesi
•    Gamma-GT (Gamma-Glutamil Transferaz)
•    Gastrin
•    Gastrin-17 (EDTA lı plazma) (GastroPanel içinde)
•    GastroPanel Test (Pepsinojen I, Pepsinojen II, Gastrin-17, H. pilori antikorları)
•    Gıda (Food-20) Intolerans Testi
•    Gıda Intolerans Testi (90 Gıda) (Elitrace)
•    Giardia Antijeni
•    Giardia lamblia DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Globulin
•    Glukagon
•    Glukoz (BOS)
•    Glukoz
•    Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G-6-PDH)
•    Glukoz ile Eşzamanlı İnsulin Ölçümü (2 saat)
•    Glukoz ile Eşzamanlı İnsulin Ölçümü (4 saat)
•    Glukoz Tolerans Testi (OGTT) (1 saat)
•    Glukoz Tolerans Testi (OGTT) (3 saat)
•    Glukoz Tolerans Testi (OGTT) (5 saat)
•    Glutatyon Peroksidaz
•    Göz (Konjonktiva) Kültürü + Antibiyogram
•    Gram Boyalı Preparat
•    Growth Hormon (GH, Growth Hormon, Büyüme Hormonu, hGH, Somatotropin, STH)
•    Gruber-Widal Aglutinasyonu (Salmonella Grup Aglutinasyonu)

H Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    H.pylori C-14 Üre Nefes Testi
•    Haptoglobin
•    HbA1c (Glukohemoglobin)
•    HBDH alfa (alfa-hidroksibütirik dehidrogenaz)
•    HBeAg (HBe Antijeni)
•    HBsAg (HBs Antijeni)
•    HBsAg Konfirmasyon (Doğrulama) Testi
•    HBV İlaç Dirençleri (Adefovir+Entekavir+Lamivudin+Tenofovir)
•    HBV-DNA Genotip PCR+Sekans çalışması
•    HBV-DNA Kantitatif-Viral yük (Real-Time PCR)
•    HCV Genotip Tayini (Hepatit C) PCR+Sekans çalışması
•    HCV konfirmasyon (Doğrulama) Testi
•    HCV-RNA Kantitatif Viral Yük (Real-Time PCR)
•    HDL-Kolesterol
•    HDV-RNA PCR
•    HE4 (Human Epididymis Protein 4)
•    HE4 + CA 125
•    Helicobacter pylori DNA PCR
•    Helicobacter pylori Antijen (HpSA) (Gaita)
•    Helicobacter pylori Antikoru IgA (Serum)
•    Helicobacter pylori Antikoru IgG (Serum)
•    Helicobacter pylori Antikoru IgM (Serum)
•    Helicobacter pylori Antikoru IgA Konfirmasyon
•    Helicobacter pylori Antikoru IgG Konfirmasyon
•    Hematokrit(Hct)
•    Hemoglobin (Hb)
•    Hemoglobin A2 (HbA2)
•    Hemoglobin Elektroforezi
•    Hemoglobin Elektroforezi (HPLC)
•    Hemogram (18 parametre)
•    Hemogram (22 parametre)
•    Herpes Tip I-II-DNA
•    HIV Konfirmasyon (Doğrulama=Western Blot) Testi
•    HIV-RNA Kantitatif-Viral yük (Real-Time PCR)
•    Hidroksiprolin
•    Hippürik Asit
•    Histoplazma Antijeni
•    Histoplazma Antikoru
•    Histoplazma Antikoru
•    HLA B-27
•    HLA B5
•    HLA B51
•    HLA B-7
•    Homosistein
•    Homovanilik Asit (HVA)
•    HPV- DNA Genotip
•    HPV-DNA
•    HSV 1 IgG
•    HSV 1 IgM
•    HSV 2 IgG
•    HSV 2 IgM
•    HSV-1 (Herpes simpleks virus-1) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
•    HSV-2 (Herpes simpleks virus-2) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Human metapneumovirus PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
•    Hücre Sayımı (Sıvılarda)

I Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    IgA (BOS)
•    IgA (Serum)
•    IgD
•    IgE
•    IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1, Somatomedin C)
•    IGFBP-3 (Insulin-like Growth Factor Binding Protein-3)
•    IgG (BOS)
•    IgG (Serum)
•    IgG İndexi
•    IgG1 (Subclass 1)
•    IgG2 (Subclass 2)
•    IgG3 (Subclass 3)
•    IgG4 (Subclass 4)
•    IgM (Serum)
•    IgM (BOS)
•    Immuncomplex C1q
•    ImmunoCyt Mesane Kanser Antijenleri IFA Testi (Mesane Kanseri)
•    Influenza A H1N1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
•    Influenza A PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
•    Influenza B PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
•    Influenza A+B Antijeni
  İ Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi
•    İdrar Kültürü + Antibiyogram
•    İdrarda hCG
•    İdrarda Redüktan Madde
•    İmmün Yetmezlik Paneli (Lenfosit Sub Grupları, Lenfosit Subset + Ek Monoklonaller)
•    İmmünelektroforez (İmmunfiksasyon) (BOS)
•    İmmünelektroforez (İmmunfiksasyon) (İdrar)
•    İmmünelektroforez (İmmunfiksasyon) (Serum)
•    İndirekt Coombs
•    İnhibin A
•    İnhibin A MoM
•    İnhibin B
•    İnsulin
•    İnsulin Antikoru (IAA)
•    İnsulin Direnci (HOMA-DR)
•    İnterleukin 28-B Polimorfizmi (IL28-B) Real Time PCR
•    İyot

K Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    Kabakulak (Mumps) IgG
•    Kabakulak (Mumps) IgM
•    Kalsitonin (Calcitonin)
•    Kalsiyum (İdrar)
•    Kalsiyum (Serum)
•    Kalsiyum/Kreatinin oranı
•    Kan Grubu
•    Kan Kültürü + Antibiyogram
•    Kanama Zamanı
•    Kappa / Lambda oranı (Serum)
•    Kappa Hafif Zincir (İdrar)
•    Kappa Hafif Zincir (Serum)
•    Karbamazepin (Tegretol)
•    Karboksihemoglobin
•    Karyotip (Heparinli kan)
•    Kırım Kongo Kanamalı Ateşi IgG
•    Kırım Kongo Kanamalı Ateşi IgM
•    Katekolaminler (Bak: Epinefrin, Norepinefrin, Dopamin)
•    KLL Paneli
•    Klor (BOS)
•    Klor (İdrar)
•    Klor (Serum)
•    Koenzim Q10
•    Kokain
•    Kompleman C3
•    Kompleman C4
•    Koproporfirin
•    Kortizol (İdrar) (Serbest Kortizol)
•    Kortizol (Serum)
•    Kreatin Kinaz (CPK, CK)
•    Kreatin Kinaz MB İzoenzim (CK-MB)
•    Kreatinin (Spot İdrar)
•    Kreatinin (24 saatlik İdrar)
•    Kreatinin (Serum)
•    Kreatinin Klerensi
•    Kriyofibrinojen
•    Kriyoglobulin
•    Kromogranin A
•    Kromozom analizi (Amniyon sıvısı)
•    Kulak Akıntısı Kültürü + Antibiyogram
•    Kurşun
•    Kültür + Antibiyogram (İdrar, Boğaz, Balgam, Vagen vb.)

L Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    Laktik Asit (Laktat)
•    Laktoz Tolerans testi
•    Lambda Hafif Zincir (İdrar)
•    Lambda Hafif Zincir (Serum)
•    Lamivudin (YMDD) Direnç Mutasyonları
•    Lamotrigine (Lamictal)
•    LC1 (Liver cytosolic antigen)
•    LDH (BOS)
•    LDH (Mayi)
•    LDH (Serum)
•    LDH İzoenzim Elektroforezi
•    LDL Kolesterol
•    LE Hücresi Aranması (Lupus Eritematosis Hücresi)
•    Legionella Antijeni
•    Legionella pneumophila DNA
•    Legionella pneumophila DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
•    Legionella Pneumophila IgG (1-7) (Serum)
•    Legionella Pneumophila IgM (1-7) (Serum)
•    Leishmania Antikoru IgG
•    Lenfosit (Kan)
•    Lenfosit Subgrupları (Lenfosit Subset)
•    Leptin (Mayii)
•    Leptin
•    Leptospira IgG (Weil Hastalığı Antikoru)
•    Leptospira IgM (Weil Hastalığı Antikoru)
•    Levetiracetam
•    LH (Luteinizan Hormon)
•    Lipaz
•    Lipid Elektroforezi (Lipoprotein Elektroforezi)
•    Lipoprotein ( a )
•    Listeria Grup Aglutinasyonu
•    Listeria monocytogenes DNA (PCR)
•    Lityum
•    Liver Kidney Mikrozomal Antikor Tip 1 (LKM Tip 1) (İFA)
•    Liver Kidney Mikrozomal Antikor Tip 1 (LKM Tip 1) (Immunoblotting)
•    Lizozim
•    Lökosit (BOS)
•    Lökosit (Kan)
•    Lökosit (Sıvılarda)
•    Lupus Antikoagülan (doğrulama testi ile)

M Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    Magnezyum (24 saatlik idrar)
•    Magnezyum (Serum)
•    Makroprolaktin
•    Mantar Aranması
•    Mantar Kültürü
•    Marijuana (THC, Esrar, Tetrahydrocannabinol)
•    Menenjit Etkenleri Multipleks PCR Testi (7 virus: HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV, Enterovirus, Parechovirus)
•    Mesomark ( Mezotelyoma Kanser Antijen Testi )
•    Metadon
•    Metamfetamin (Ektazi)
•    Metanefrin (Plazma)
•    Metanefrin (İdrar)
•    Methemoglobulin
•    Mikroalbumin (Spot İdrar)
•    Mikroalbumin (24 saatlik İdrar)
•    Mikroalbumin/Kreatinin
•    Miyoglobin
•    Miyoglobin (İdrar)
•    Monotest (Monospot Test)
•    Morfin, Opiat, Heroin (Kodein, Naloksen, Opium, Eroin gibi)
•    MTHFR Mutasyon Analizi (A1298C)
•    MTHFR Mutasyon Analizi (C677T)
•    Mukopolisakkarit analizi (idrarda)(yüksek rezolüsyon)
•    Mycobacterium tuberculosis DNA
•    Mycoplasma genitalium DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Mycoplasma hominis DNA PCR
•    Mycoplasma hominis DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Mycoplasma pneumoniae DNA PCR
•    Mycoplasma pneumoniae DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
•    Mycoplasma pneumonia IgG
•    Mycoplasma pneumonia IgM
•    Myeloperoksidaz (MPO)

N Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    Nazal Smear
•    Nazofarenks Kültürü + Antibiyogram
•    Neisseria gonorrhea DNA
•    Neisseria gonorrhoeae DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Nitroprussiad testi
•    Norepinefrin (İdrar)(Noradrenalin)
•    Norepinefrin (Plazma) (Noradrenalin)
•    Normetanefrin (İdrar)
•    Normetanefrin (Plazma)
•    Norovirus (GI, GII, GIII) PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Nörovirüs Antijeni
•    NSE (Nöron Spesifik Enolaz)
•    NT-MoM
•    N-Terminal Telopeptit (NTx, Kollajen tip I N terminal)
•    Nükleer Matriks Protein (NMP-22) (Yerine UBC çalışılır)

•    O Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi
•    Oksalat (24 saatlik idrar)
•    Oksalat (Spot İdrar)
•    Oligoklonal Bant Araştırması
•    Organik Asit (İdrar)
•    Opiatlar (Kodein, Naloksen, Opium, Eroin, Haşhaş gibi)
•    Osmolalite (24 Saatlik İdrar)
•    Osmolalite (Spot İdrar)
•    Osmolalite (Serum)
•    Osmotik Frajilite
•    Osmotik Frajilite (İnkübasyonlu)
•    Osteokalsin
•    Otoimmün Hepatit (Karaciğer) Paneli (M2, LKM1, LC1, SLA ve F-actin)
•    Oxcarbazepine (Trileptal)

P Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    PAI-1 4G/5G Polimorfizmi
•    P-ANCA (MPO-ANCA )
•    Pankreatik Amilaz
•    PAPP-A
•    PAPP-A MoM
•    Paracoccidioides Antikor
•    Parainfluenza-1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
•    Parainfluenza-2 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
•    Parainfluenza-3 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
•    Parainfluenza-4 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
•    Paraneoplastik Panel (Anti Hu, Anti Yo, Anti Ri, Anti Ta, Anti Ma)
•    Parathormon (Intact)
•    Parechovirus PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Parvovirus B-19 DNA
•    Parvovırus B-19 IgG Antikor
•    Parvovırus B-19 IgM Antikor
•    Parvovirüs B-19 IgG Konfirmasyon Testi
•    Parvovirüs B-19 IgM Konfirmasyon Testi
•    Pepsinojen 1 (GastroPanel içinde)
•    Pepsinojen 2 (GastroPanel içinde)
•    Periodontal Hastalık Etkenleri (Actinobacillus actinomycetemcomita, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis)
•    Pıhtılaşma Zamanı
•    Piruvat
•    Pirüvatkinaz
•    Plasmodium Aranması (Kanda Sıtma Plasmodisi Aranması, Kalın Damla Preparat)
•    Plasmodium tarama DNA PCR
•    Plazma Renin Aktivitesi(Angiotensin I)
•    Plazminojen
•    Porfirin (Kalitatif)
•    Porfirin (Kantitatif)
•    Porfobilinojen (Kantitatif)
•    Potasyum (BOS)
•    Potasyum (İdrar)
•    Potasyum (Serum)
•    Prealbumin
•    Pridinolin
•    Primidon (Mysolin)
•    Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide)
•    Progesteron
•    Prokalsitonin
•    Prolaktin
•    Prostatik Asit Fosfataz (PAP)
•    Protein (BOS)
•    Protein (Spot İdrar)
•    Protein (24 Saatlik İdrar)
•    Protein (Mayi)
•    Protein (Serum)
•    Protein C Aktivitesi
•    Protein C Antijeni
•    Protein Elektroforezi (İdrar)
•    Protein Elektroforezi (Serum)
•    Protein S Aktivitesi
•    Protein S Antijeni
•    Protrombin Zamanı
•    Protrombin (Faktör II) Gen Mutasyon Analizi(G20210A)
•    PSA (Prostat Spesifik Antijen)
•    Pseudokolinesteraz
•    Püy Kültürü + Antibiyogram

R Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    Renin
•    Retikülosit
•    Rhinovirus / Enterovirus PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
•    Rivalta Testi
•    Romatoid Faktör (RF)(Kantitatif)
•    Romatoid Faktör (RF) IgA
•    Romatoid Faktör (RF) IgG
•    Romatoid Faktör (RF) IgM
•    Rotavirus (A) PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Rotavirus Antijeni
•    RPR (Rapid Plazma Reagin)
•    RSV Antijeni
•    RSV IgG
•    RSV IgM
•    RSV-A PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
•    RSV-B PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
•    Rubella IgG Avidite
•    Rubella (Kızamıkçık) IgG
•    Rubella (Kızamıkçık) IgM
•    Rubeola (Kızamık) IgG
•    Rubeola (Kızamık) IgM

S Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    S-100 Protein
•    Safra Asitleri (Açlık)
•    Safra Asitleri (Tokluk)
•    Salmonella spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Sedimentasyon Hızı
•    Selenyum
•    SepsiTest (ve UMD) PCR (600 den fazla bakteri ve fungal etken tanısı)
•    Serotonin (İdrar) (5-OH Triptamin)
•    Serotonin (Serum) (5-OH Triptamin)
•    Seruloplazmin
•    SHBG (Sex Hormon Binding Globulin)
•    Shiga toxin-producing E. coli (STEC) DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Siklosporin (Sandomim)
•    Sistatin C
•    Sistin
•    Sitrat (Sitrik asit)
•    SkMA (SKELETAL Muscle Antikor) (IFA)
•    SLA (Soluble Liver antigen)
•    Small-dense LDL Kolesterol LDL Kolesterol, small-dense
•    Sodyum (BOS)
•    Sodyum (İdrar)
•    Sodyum (Serum)
•    Soğuk Aglutinasyon
•    Solunum Yolları Patojenleri Multipleks PCR Testi ( 22 etken :Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Influenza A, Influenza B, RSV-A, RSV-B, Human metapneumovirus, Rhinovirus/Enterovirus, Adenovirus, Influenza A H1N1, Parainfluenza-1, Parainfluenza-2, Parainfluenza-3, Parainfluenza-4, Bocavirus, Coronavirus NL63, Coronavirus HKU1, Coronavirus 229E, Coronavirus OC43)
•    Sperm Kültürü + Antibiyogram
•    Sperm Kruger Morfolojisi
•    Sperm Yıkama
•    Spermde Fruktoz
•    Spermiyogram
•    Spermiyogram (Konvansiyonel)
•    Sporothrix Antikor
•    Squamous Cell Carcinoma Antijen (SCCA)
•    Sterkobilinojen (Gaita)
•    Strep A Antijen Testi
•    Strep B Antijeni Testi
•    Streptokok Grup Tayini
•    Su Analizi (Bakteriyolojik su analizi )
•    Superoksid Dismutaz

T Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    Tacrolimus (FK 506)
•    Tam İdrar Tetkiki
•    TCA(Trichlroacetic acid)
•    TCE (Trikloroetanol)
•    Tenofovir Direnç Mutasyonları
•    Teofilin
•    Ter Testi
•    Testosteron Biyoyararlanımı
•    Tetanoz Antikoru (Hızlı) Test
•    Tetanos Antikoru IgG
•    Tetrahidrokannabiol THC (Esrar, Marijuana, Kannabiol gibi)
•    Tg (Tiroglobulin)
•    Tiroid Peroksidaz Antikoru (Anti-TPO) (Tiroid Mikrozomal) (Serum)
•    Toksoplazma DNA (PCR )
•    Toksoplazma IgG
•    Toksoplazma IgG Avidite
•    Toksoplazma IgM
•    Topiramat
•    Total Antioksidan Kapasite
•    Total Demir Bağlama Kapasitesi (TDBK, TIBC)
•    Total Kolesterol
•    Total T3
•    Total T4
•    Total Testosteron
•    TPHA
•    Transferrin
•    Treponema + VDRL IgG Konfirmasyon Testi
•    Treponema + VDRL IgM Konfirmasyon Testi
•    Treponema pallidum DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Trichomonas vaginalis DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Trigliserid
•    Triptik Aktivite (Tripsin)
•    Trisiklik Antidepresan
•    Trombofili Paneli (MTHFR-677, FACTOR II, FAKTOR V)
•    Trombosit Sayımı
•    Troponın I
•    Troponın T
•    TSH (Tiroid Stimülan Hormon)
•    TSH Reseptör Antikoru (TSH Reseptör Bloke Edici Antikor, TSH Reseptör, TRAb, TRAC)
•    Tüberküloz İlaç Rezistansı (Majör İlaçlar)
•    Tüberküloz İlaç Rezistansı (Minör İlaçlar)
•    Tüberküloz Kültürü (Löwenstein-Jensen)
•    Tüberküloz Kültürü (MGIT)
•    Tüberküloz (Mikobakteri) tip tayini
•    Tüberküloz T-SPOT.TB Test (IGRA Test)

U Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    Ureaplasma Kültürü
•    Ureaplasma urealyticum DNA PCR
•    Ureaplasma urealyticum DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Uyuşturucu Paneli Tarama(Amfetamin, Barbitürat, Benzodiazepin, Kokain, Marijuana, Metadon, Metamfetamin, Morfin, Opiatlar, Trisiklik Antidepresan)

Ü Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    Üre (İdrar)
•    Üre (Serum)
•    Üre Klerens
•    Üretral Akıntı Kültürü + Antibiyogram
•    Ürik Asit (İdrar)
•    Ürik Asit (Serum)
•    Üropepsinojen
•    Üroporfirin

V Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    Vaginal Kültür + Antibiyogram
•    Valproik Asit
•    Vanilmandelik asit(VMA)
•    VDRL
•    Verotoksin (Shiga) Antijen
•    Vitamin A (Retinol)
•    Vitamin B 12 (Kobalamin)
•    Vitamin B 12 – AKTİF
•    Vitamin B 6 (Pridoksin)
•    Vitamin C (Askorbik Asit)
•    Vitamin E (Alfa Tokoferol, Tokoferol)
•    Vitamin K
•    VLDL Kolesterol
•    Von Willebrand Faktör Aktivitesi (Ristosetin Kofaktör)
•    Von Willebrand Faktör Antijeni
•    VZV (Varicella Zoster Virus) DNA
•    VZV (Varicella zoster virus) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
•    VZV (Varicella Zoster virus) IgG (Serum)
•    VZV (Varicella Zoster Virus) IgM (Serum)

Y Grubu Sıralı Tüm Laboratuvar Test Listesi

•    Y Kromozomu Mikrodelesyonu
•    Yara (Lezyon) Kültürü + Antibiyogram
•    Yersinia enterocolitica DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
•    Yersinia IgA Konfirmasyon Testi
•    Yersinia IgG Konfirmasyon Testi

İletişim

Hocapaşa mahallesi Ankara caddesi Ankara İş Merkezi No: 28 Kat: 1 No: 107-108-109
Sirkeci/Fatih/İstanbul
Tel: 0532 738 97 22
E-mail: info@sagliktarama.com

Takvim

Eylül 2017
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
     
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Teklif İste